Dirkon

Dirkon

     Dirkon je plne funkčný papierový model camery obscury, ktorý vyšiel ako príloha časopisu ABC prvý krát v roku 1979, následne v roku 1984 a je súčasťou Zlatej knihy vystřihovánek arch. Richarda Vyškovského. Jeho autormi sú Martin Pilný, Mirek Kolár a Richard Vyškovský. Název spojuje kmeň slova “dírka” a koncovku -on, poukazujúci na názvy japonských značiek fotoaparátov.

     Dirkon bol mojou poslednou zlepenou vystrihovačkou a zároveň prvým filmovým fotoaparátom. Práve preto je prvý prispevok o ňom. Na moju smolu je v samotnom návode na stavbu uvedené, že pri výrobe dierky / ktorá je najdoležitejšou súčasťou camery obscury..

 

 

 

jehlou o průmeru 0,4 mm (nutno dodržet!) provedete v míště tečky kolmý čistý vpich ..

prvá fotografia

     Nikde ani slovo o skutočnom priemere dierky, žiadna zmienka o veľkosti clony, citlivosti či expozičnom čase. Niet divu že prvý výsledok bol neuspokojivý, ale tak to celé začalo. Najrôznejšie kalkulačky prisúdili velkosť dierky pre Dirkon cca 0,2 až 0,3 mm a tým pádom velkosť clony cca f 160. 

     Druhý výsledok s novou planžetou do ktorej som vyvrtal dierku bol už podstatne lepší. Zároveň sa roztočilo poznanie, o clone, čase, citlivosti, ohniskovej vzdialenosti, veľkosti priemetny, zobrazovacom uhle a výslednom obraze ..

druhá fotografia: pohľad na Nuselský most

     Postupom času sa pripojila dalšia dierková komora „vlastnej konštrukcie“ ktorú som ešte stále kŕmil kinofilmom, v krátkej dobe pribudla zatiaľ posledná, v ktorej už používam zvitkový film. A o PinholeDay, až na jar, resp. 26. apríla. Verím , že sa tejto malej oslavy začnem záčastňovať pravidelne a s novou dierkovou komorou.

     Dirkon je teda fenomén i pre mňa, hoc som ho po krátkej dobe daroval, a až po rokoch zistil že množstvo, čas a citlivosť: platí nielen vo fotografii.